Tak, jako příroda kolem nás funguje v cyklech a často předvídatelných šablonách, i naše tělo nepřetržitě pracuje ve skrytém rytmu. Tento proces se nazývá cirkadiánní kód a zjednodušeně řečeno má na svědomí to, že náš organismus střídavě vypíná a zapíná různorodé funkce, díky čemuž lépe zvládá jak práci, tak regeneraci. Veškerý tento princip je popsán v knize Cirkadiánní kód od Satchina Pandy, ze které tento článek a moje zkušenost čerpá.

Zkoumání procesů cirkadiánního rytmu se věnovala řada studií. Mezi nejvýznamnější objevy patří fakt, že spánek jako takový nepředstavuje konec našeho biologického dne, ale naopak jeho začátek. A aby náš ranní start představoval vykročení správnou nohou, spánek samotný je potřeba nastavit co nejkvalitněji dovedeme – bez toho jeho efekt nebude optimální. Ve spánku totiž probíhá proces regenerace, který je neméně důležitý jako naše denní povinnosti, jen máme občas tendence ubírat mu na významu, protože pro nás netvoří nic hmatatelného.

Stejně tak i chronické nemoci a jiné neduhy mají silnou cirkadiánní složku. Pokud se jí budeme věnovat a budeme se ji snažit pochopit či vylepšit, je možné některým nemocem předcházet či je pomáhat léčit. Potíže, které se pojí s narušenými cirkadiánními rytmy, se ve velkém množství případů pojí právě i s ženskými problémy. Syndromem polycystických vaječníků, nepravidelnou menstruací či poruchami plodnosti. Také můžeme jeho efekt vidět u zvýšené propustnosti střev, poruch trávení, pálení žáhy, bolestí žaludku… Neznamená to automaticky, že vyladění cirkadiánního cyklu vás uchrání před všemi neduhami světa a vyléčí nevyléčitelné, ale zaměření se na jeho vylepšení může značně usnadnit prevenci a pomoci nám se cítit lépe ve svém těle, což jde ruku v ruce i s funkční psychikou.

Spolu se spánkem tvoří velkou část našeho života i jídlo. Ať chceme nebo ne, jedná se o složku, kterou musíme neustále řešit a nezapomínat na ni, ať už proto, že tak samy chceme, nebo jednoduše proto, že se jedná o potravu pro naše tělo i mysl. Výzkum cirkadiánního kódu ukázal, že naše první sousto po probuzení nastavuje orgánové hodiny pro celý zbytek daného dne. Nezáleží vlastně tolik na tom, co jíme, ale jak dlouhý je interval, který jídlu věnujeme. Tento fakt se dá vztáhnout na leckteré aspekty našeho života – i tolik v dnešní době probírané hubnutí. Někdy, i když se člověk snaží vyhýbat přílišnému množství sladkostí, cvičit, jíst zdravé bílkoviny a jednoduše dělat vše správně, se nám nedaří svého cíle dosáhnout. V tomto případě by mohlo stát za pokus uvést své tělo zpět do rovnováhy – nedohánět veškeré jídlo pozdě večer, snídat každý den v podobný čas nebo nemít jídlo rozptýlené přes celý den. Jednoduše se může stát, že například jíme více než deset hodin denně (ne v kuse, ale v intervalu celého dne), čímž uvádíme naše tělo do nerovnováhy. A když tělo nefunguje tak, jak má, zdravé stravování postrádá kýžený efekt.

A jak napravit porušený cirkadiánní kód? V prvé řadě je dobré si povšimnout znaků, že se jedná o nefunkční vzorec. To můžeme udělat tak, že se zaměříme na návyky v životě, protože díky nim by měly fungovat tři základní rytmy, které ovlivňují celé naše bytí. Jedná se o spánek, výživu a tělesnou aktivitu. Například cvičením ráno nebo později odpoledne se nám může podařit vyladit náš cirkadiánní rytmus, který díky tomu získá na pravidelnosti a logičnosti. Když potom některý z cyklů zůstává narušený, negativně to ovlivňuje kvalitu našeho zdraví. Všechny procesy, které naše tělo musí při běžném dni zpracovávat, jsou jako frekventované silnice – ocitají se mezi sebou na mnoha křižovatkách, zastavují se a mísí a ve finále se spojují na jednom místě. A pokud je někde po cestě defekt, nutně se to musí projevit na celkové dynamice. Proto je důležité svůj kód znát.

Já osobně jsem se napravení svého cirkadiánního kódu začala věnovat poté, co mi došlo, že na obou dvou gynekologických operacích v mém životě měl podíl právě narušený životní rytmus. Pokud i vy se rozhodnete vydat touto cestou, budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám daří. Můžeme po ní kráčet spolu a vědět, že v tom nejsme samy. A pokud stejně jako já potřebujete občas dozor nebo pomocnou berličku, zaregistrovala jsem se do projektu My Circadian Clock (https://mycircadianclock.org/), kde si zaznamenávám své tři základní rytmy během dvoutýdenního období studie, přičemž po jejím skončení přijde zpráva s doporučeními ke změně návyků. Já sama jsem zvědavá na výsledek a ráda se o něj s vámi podělím.

Těším se na vzájemné sdílení a společnou nápravu našich cirkadiánních kódu.
Markéta