Aromaterapie

Aromaterapie je druh alternativní medicíny, který pracuje s éterickými oleji a dalšími vonnými složkami rostlin. Účelem této práce je změna mysli, nálady, procesu poznávání nebo i dalších možných procesů souvisejících s lidskou bytostí.

Ve Wellness pro duši využíváme prvky aromaterapie, které pomáhají prohlubovat uvolnění, meditativní stavy nebo ovlivňují procesy poznávání a některé emoční procesy. Využíváme éterické oleje a jiné vonné složky rostlin k práci s prostředím, ve kterých se jednotlivé terapie, konzultace nebo programy odehrávají. A také klientky k olejům především čichají a pracují s nimi touto formou. Oleje a jiné vonné složky klientky běžně při terapiích nepřicházejí do styku s kůží klientky.

Dotek

Dotek nebo dotyk je v případě našich terapií a programů definován jako fyzický kontakt. Nejedná se ovšem o masáž, ani jinou proceduru související s fyzioterapií. Dotek je zde skutečně forma doteku na určitém místě nebo jemná forma doteku připomínající hlazení. Působení na tělo je tu tedy spíš ve formě energetické nebo formě letmého doteku, nikoliv ve formě tlaku ruky průvodkyně na svaly klientky.

Klientka

Žena účastnící se jednotlivých služeb, tedy především terapií, konzultací nebo programů, a to coby příjemce. Realizátorem služeb jsou pak tzv. průvodkyně terapií nebo průvodkyně programem apod.

Poskytované služby mají charakter konzultací a práce s energiemi, vnitřní sílou klientek, duševní rovnováhou, osobnostního rozvoje apod. Nejedná se o zdravotnické, masážní, psychoterapeutické ani jiné obdobné služby.

On-line program

Služba sestávající především z obsahu sdíleného on-line formou, může být ovšem rozšířena o služby realizované v rámci osobního kontaktu s průvodkyní nebo konzultantkou, tedy poradkyní.

Služba může být realizovaná formou sdíleného obsahu ve zpřístupněné členské sekci webových stránek, on-line komunikace nebo v rámci e-mailingu, individuálně nebo skupinově, například ve skupině na sociálních sítích nebo jinou vzdálenou formou (například pomocí aplikace WhatsApp). Některé on-line programy je možné realizovat jinou formou nebo pomocí kombinace různých výše zmiňovaných nástrojů.

Program

Služba sestávající z několika po sobě jdoucích terapií (viz níže) nebo několikanásobného kontaktu s průvodkyní či konzultantkou, respektive poradkyní. Část programu může být realizována formou osobního setkání, část formou individuální práce nebo práce ve skupině, část formou on-line komunikace nebo v rámci e-mailingu či přístupu do členské sekce webových stránek, skupiny na sociálních sítích nebo jinou vzdálenou formou (například pomocí aplikace WhatsApp).

Terapie

Terapií v tomto pojetí nazýváme některé poskytované služby, které tvoří sled kroků trvajících dohromady nejčastěji dvě hodiny. Jeden krok navazuje na druhý, a to v předem daném a popsaném pořadí a délce. Náplň jednotlivých kroků může být individuálně upravena dle aktuální situace a rozpoložení klientky.

Nejedná se o zdravotnické služby nebo psychoterapeutického charakteru, ale spíš charakteru práce s vnitřní silou klientů, duševní rovnováhou nebo osobnostního rozvoje. Terapie v tomto pojetí tedy není zdravotnickou, ani psychoterapeutickou službou, ale uceleným dvouhodinovým programem přesně popsaným pro každou jednotlivou službu.

Průvodkyně terapií nebo programem

Poskytovatelka služeb, tedy terapií, programů nebo konzultací, může být také poradkyní, například certifikovanou výživovou poradkyní. Příjemkyněmi služeb jsou pak tzv. klientky (viz výše).

Poskytované služby mají charakter konzultací a práce s energiemi, vnitřní sílou klientek, duševní rovnováhou, osobnostního rozvoje apod. Nejedná se o zdravotnické, masážní, psychoterapeutické ani jiné obdobné služby.

Terapeutický prostor

Prostor ve kterém jsou realizovány některé služby, části programů, konzultace nebo jiná individuální či skupinová osobní setkání.

Jedná se o prostor, speciálně upravený pro poskytování našich služeb (barvy, dekorace, nábytek, osvětlení apod.). Tento prostor neslouží k psychologickému poradenství, ani ke zdravotnickým službám, ani fyzioterapii nebo masážím. Nejedná se o masážní studio ani jiný obdobný prostor.

Zaměření a povaha služeb Wellness pro duši

Pod hlavičkou Wellness pro duši poskytujeme služby, při kterých nedochází k léčebným procesům, ani nejsou poskytovány zdravotnické služby. Jednotlivé služby jsou založeny na konzultacích a práci s energiemi, vnitřní sílou klientů, duševní rovnováhou apod. Poskytované Služby nejsou psychologickým poradenstvím ani nenahrazují psychologickou či psychiatrickou péči.